source: pkg/viola/main/gdebi/trunk/po/sk.po @ 4782

Revision 4782, 16.6 KB checked in by alanbach-guest, 6 years ago (diff)
  • Sync'd with Debian 0.3.11debian1+nmu1
    • Run gdebi-gtk with gksu, new version hopfully should fix #127 and #130
Line 
1# Slovak translation for gdebi
2# Copyright (c) (c) 2006 Canonical Ltd, and Rosetta Contributors 2006
3# This file is distributed under the same license as the gdebi package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, 2006.
5#
6#, fuzzy
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gdebi\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: sebastian.heinlein@web.de\n"
11"POT-Creation-Date: 2008-10-04 18:25+0000\n"
12"PO-Revision-Date: 2006-05-16 21:08+0000\n"
13"Last-Translator: Peter Chabada <ubuntu@chabada.sk>\n"
14"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19#: ../gdebi:47
20#, c-format
21msgid ""
22"usage: %prog [options] filename\n"
23"For a graphical version run gdebi-gtk\n"
24msgstr ""
25
26#: ../gdebi:53 ../gdebi-gtk:55
27msgid "Run non-interactive (dangerous!)"
28msgstr "Spustiť neinteraktívne (nebezpečné!)"
29
30#: ../gdebi:57
31msgid "Set an APT configuration option"
32msgstr ""
33
34#: ../gdebi:61
35msgid "Do not show progress information"
36msgstr ""
37
38#: ../gdebi:65
39msgid "Simulate only and print a apt-get install compatible line to stderr"
40msgstr ""
41
42#: ../gdebi:67
43msgid "Use alternative root dir"
44msgstr ""
45
46#: ../gdebi:75
47#, fuzzy, c-format
48msgid "gdebi error, file not found: %s\n"
49msgstr "Nastala chyba, súbor nebol nájdenÜ: %s"
50
51#: ../gdebi:94 ../gdebi:104
52#, fuzzy
53msgid "Need to be root to install packages"
54msgstr "Nepodarilo sa nainštalovať balík '%s'"
55
56#: ../gdebi:106 ../GDebi/GDebiCli.py:138
57msgid "Do you want to install the software package? [y/N]:"
58msgstr "Chcete nainštalovať tento softvérovÜ balík? [y/N]:"
59
60#: ../gdebi:110
61msgid "Y"
62msgstr ""
63
64#: ../gdebi-gtk:67
65msgid "Software index is broken"
66msgstr ""
67
68#: ../gdebi-gtk:68
69msgid ""
70"This is a major failure of your software management system. Please check for "
71"broken packages with synaptic, check the file permissions and correctness of "
72"the file '/etc/apt/sources.list' and reload the software information with: "
73"'sudo apt-get update' and 'sudo apt-get install -f'."
74msgstr ""
75
76#: ../data/gdebi.glade.h:1
77msgid "  "
78msgstr "  "
79
80#: ../data/gdebi.glade.h:2
81msgid "(c) 2005-2006 Canonical"
82msgstr "(c) 2005-2006 Canonical"
83
84#: ../data/gdebi.glade.h:3
85msgid "<b><big>   </big></b>"
86msgstr "<b><big> </big></b>"
87
88#: ../data/gdebi.glade.h:4 ../GDebi/GDebiKDE.py:70
89msgid "<b>Maintainer:</b>"
90msgstr "<b>Správca:</b>"
91
92#: ../data/gdebi.glade.h:5 ../GDebi/GDebiKDE.py:71
93msgid "<b>Priority:</b>"
94msgstr "<b>Priorita:</b>"
95
96#: ../data/gdebi.glade.h:6 ../GDebi/GDebiKDE.py:72
97msgid "<b>Section:</b>"
98msgstr "<b>Oblasť:</b>"
99
100#: ../data/gdebi.glade.h:7 ../GDebi/GDebiKDE.py:73
101msgid "<b>Size:</b>"
102msgstr "<b>Veğkosť:</b>"
103
104#: ../data/gdebi.glade.h:8 ../GDebi/GDebiKDE.py:209
105msgid "<b>To install the following changes are required:</b>"
106msgstr ""
107"<b>Aby ste mohli balík nainštalovať je potrebné vykonať tieto zmeny:</b>"
108
109#: ../data/gdebi.glade.h:9 ../GDebi/GDebiKDE.py:69
110msgid "<b>Version:</b>"
111msgstr "<b>Verzia:</b>"
112
113#: ../data/gdebi.glade.h:10 ../GDebi/GDebiKDE.py:64
114msgid "Description"
115msgstr "Popis"
116
117#: ../data/gdebi.glade.h:11
118msgid "Description:"
119msgstr "Popis:"
120
121#: ../data/gdebi.glade.h:12 ../GDebi/GDebiKDE.py:63 ../GDebi/GDebiKDE.py:65
122#: ../GDebi/GDebiKDE.py:210
123msgid "Details"
124msgstr "Podrobnosti"
125
126#: ../data/gdebi.glade.h:13
127msgid "GPL, see /usr/share/common-licenses/GPL"
128msgstr "GPL, pozrite /usr/share/common-licenses/GPL"
129
130#: ../data/gdebi.glade.h:14 ../GDebi/GDebiKDE.py:66
131msgid "Included Files"
132msgstr "Obsahuje súbory"
133
134#: ../data/gdebi.glade.h:15 ../data/gdebi.desktop.in.h:2
135msgid "Install and view software packages"
136msgstr "Zobraziť a nainštalovať softvérové balíky"
137
138#: ../data/gdebi.glade.h:16 ../data/gdebi.desktop.in.h:3
139msgid "Package Installer"
140msgstr "Inštalátor balíkov"
141
142#. first, we load all the default descriptions -- pyuic doesn't use
143#. gettext as default
144#: ../data/gdebi.glade.h:17 ../GDebi/GDebiKDE.py:61
145msgid "Package:"
146msgstr "Balík:"
147
148#: ../data/gdebi.glade.h:18 ../GDebi/GDebiKDE.py:62
149msgid "Status:"
150msgstr "Stav:"
151
152#: ../data/gdebi.glade.h:19
153msgid "Terminal"
154msgstr "Terminál"
155
156#: ../data/gdebi.glade.h:20
157msgid "_Details"
158msgstr "_Podrobnosti"
159
160#: ../data/gdebi.glade.h:21
161msgid "_File"
162msgstr "_Súbor"
163
164#: ../data/gdebi.glade.h:22
165msgid "_Help"
166msgstr "_Pomocník"
167
168#: ../data/gdebi.glade.h:23 ../GDebi/GDebi.py:230 ../GDebi/GDebi.py:269
169msgid "_Install Package"
170msgstr "_Nainštalovať balík"
171
172#: ../data/gdebi.glade.h:24
173msgid "gdebi"
174msgstr "gdebi"
175
176#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
177#: ../data/gdebi.glade.h:26
178msgid "translator-credits"
179msgstr "Peter Chabada"
180
181#: ../data/gdebi.xml.in.h:1
182msgid "Software package"
183msgstr "SoftvérovÜ balík"
184
185#: ../data/gdebi.desktop.in.h:1
186#, fuzzy
187msgid "GDebi Package Installer"
188msgstr "Inštalátor balíkov"
189
190#: ../GDebi/GDebi.py:85
191msgid "Loading..."
192msgstr "Prebieha načítavanie..."
193
194#. set window title
195#. set name
196#: ../GDebi/GDebi.py:164 ../GDebi/GDebiKDE.py:108
197#, python-format
198msgid "Package Installer - %s"
199msgstr "Inštalátor balíkov - %s"
200
201#: ../GDebi/GDebi.py:241
202msgid "Same version is already installed"
203msgstr "V rovnakej verzii ako je súčasne nainštalovaná"
204
205#: ../GDebi/GDebi.py:242
206msgid "_Reinstall Package"
207msgstr "P_reinštalovať balík"
208
209#: ../GDebi/GDebi.py:280
210#, python-format
211msgid "<b>To be removed: %s</b>"
212msgstr "<b>Odstráni sa: %s</b>"
213
214#: ../GDebi/GDebi.py:282 ../GDebi/GDebiKDE.py:204
215#, python-format
216msgid "To be installed: %s"
217msgstr "Bude sa inštalovať: %s"
218
219#: ../GDebi/GDebi.py:296
220msgid "Open Software Package"
221msgstr "Otvoriť softvérovÜ balík"
222
223#: ../GDebi/GDebi.py:301
224msgid "Software packages"
225msgstr "Softvérové balíky"
226
227#. do it
228#: ../GDebi/GDebi.py:319
229msgid "Installing package file..."
230msgstr "Inštaluje sa balík..."
231
232#: ../GDebi/GDebi.py:321
233msgid "Install unauthenticated software?"
234msgstr "Nainštalovať neoverenÜ balík?"
235
236#: ../GDebi/GDebi.py:322
237msgid ""
238"Malicous software can damage your data and take control of your system.\n"
239"\n"
240"The packages below are not authenticated and could therefor be of malicous "
241"nature."
242msgstr ""
243"ŠkodlivÜ softvér mÎşe poškodiť vaše dáta alebo prevziať kontrolu nad vašim "
244"systémom.\n"
245"\n"
246"Pri nişšie uvedenÜch balíkoch sa nepodarilo overiť pravosť, a preto nemoşno "
247"zaručiť, şe neobsahujú škodlivÜ softvér."
248
249#: ../GDebi/GDebi.py:349
250msgid "You need to grant administrative rights to install software"
251msgstr ""
252
253#: ../GDebi/GDebi.py:350
254#, fuzzy
255msgid ""
256"\n"
257"It is a possible security risk to install packages files manually.\n"
258"Install software from trustworthy software distributors only.\n"
259msgstr ""
260"<big><b>Na inštalovanie softvéru musíte poskytnúť administrátorské práva</"
261"b></big>\n"
262"\n"
263"Manuálne inštalovanie balíkov mÎşe predstavovať bezpečnostné riziko, preto "
264"inštalujte iba softvér od dÎveryhodnÜch dodávateğov."
265
266#: ../GDebi/GDebi.py:394 ../GDebi/GDebiKDE.py:246
267msgid "Could not download all required files"
268msgstr "Nepodarilo sa stiahnuť všetky potrebné súbory"
269
270#: ../GDebi/GDebi.py:395 ../GDebi/GDebiKDE.py:247
271msgid "Please check your internet connection or installation medium."
272msgstr "Skontrolujte si svoje internerové pripojenie alebo inštalačné médium."
273
274#: ../GDebi/GDebi.py:399 ../GDebi/GDebiKDE.py:251
275msgid "Could not install all dependencies"
276msgstr "Nepodarilo sa nainštalovať všetky závislosti"
277
278#: ../GDebi/GDebi.py:400 ../GDebi/GDebiKDE.py:252
279msgid ""
280"Usually this is related to an error of the software distributor. See the "
281"terminal window for more details."
282msgstr ""
283"Zvyčajne je to chyba softvérového dodávateğa. Podrobnosti si mÎşete pozrieť "
284"v termináli."
285
286#: ../GDebi/GDebi.py:410
287msgid "Failed to install package file"
288msgstr "Inštalácia balíka zlyhala"
289
290#. install the package itself
291#: ../GDebi/GDebi.py:414
292msgid "Installing package file"
293msgstr "Prebiaha inštalácia balíka"
294
295#. self.label_action.set_markup("<b><big>"+_("Package installed")+"</big></b>")
296#. show the button
297#. self.button_deb_install_close.set_sensitive(True)
298#. self.button_deb_install_close.grab_default()
299#: ../GDebi/GDebi.py:425 ../GDebi/GDebiKDE.py:270
300#, fuzzy
301msgid "Installation finished"
302msgstr "Inštalácia úspešne skončila"
303
304#: ../GDebi/GDebi.py:427 ../GDebi/GDebiKDE.py:272
305#, python-format
306msgid "Package '%s' was installed"
307msgstr "Balík '%s' bol nainštalovanÜ"
308
309#: ../GDebi/GDebi.py:429 ../GDebi/GDebiKDE.py:274
310#, python-format
311msgid "Failed to install package '%s'"
312msgstr "Nepodarilo sa nainštalovať balík '%s'"
313
314#: ../GDebi/GDebi.py:431
315msgid "Installation complete"
316msgstr "Inštalácia úspešne skončila"
317
318#: ../GDebi/GDebi.py:439 ../GDebi/GDebiKDE.py:284
319msgid "Failed to completely install all dependencies"
320msgstr "Nepodarilo sa nainštalovať všetky závislosti"
321
322#: ../GDebi/GDebi.py:440 ../GDebi/GDebiKDE.py:285
323msgid "To fix this run 'sudo apt-get install -f' in a terminal window."
324msgstr "Na opravu tejto chyby spustite v termináli 'sudo apt-get install -f'."
325
326#. ui
327#: ../GDebi/GDebi.py:520 ../GDebi/KDEAptDialogs.py:79
328#, python-format
329msgid "Installing '%s'..."
330msgstr "Inštaluje sa '%s'..."
331
332#: ../GDebi/GDebi.py:602 ../GDebi/KDEAptDialogs.py:141
333msgid "Installing dependencies..."
334msgstr "Inštalujú sa závislosti"
335
336#. print "start()"
337#: ../GDebi/GDebi.py:627 ../GDebi/KDEAptDialogs.py:192
338#: ../GDebi/KDEAptDialogs.py:204 ../GDebi/KDEAptDialogs.py:206
339msgid "Downloading additional package files..."
340msgstr "Získavajú sa ďalšie balíky..."
341
342#: ../GDebi/GDebi.py:635 ../GDebi/KDEAptDialogs.py:204
343#, fuzzy, python-format
344msgid "File %s of %s at %sB/s"
345msgstr "Súbor %s z %s pri %s/s"
346
347#: ../GDebi/GDebi.py:637 ../GDebi/KDEAptDialogs.py:206
348#, fuzzy, python-format
349msgid "File %s of %s"
350msgstr "Súbor %s z %s pri %s/s"
351
352#. print "mediaChange %s %s" % (medium, drive)
353#: ../GDebi/GDebi.py:644 ../GDebi/KDEAptDialogs.py:210
354#, python-format
355msgid "Please insert '%s' into the drive '%s'"
356msgstr "Prosím, vloşte '%s' do mechaniky '%s'"
357
358#: ../GDebi/DebPackage.py:121
359#, python-format
360msgid "Dependency is not satisfiable: %s\n"
361msgstr "Závislosti nie sú splnené: %s\n"
362
363#: ../GDebi/DebPackage.py:142
364#, python-format
365msgid "Conflicts with the installed package '%s'"
366msgstr "Konflikt s nainštalovanÜm balíkom '%s'"
367
368#: ../GDebi/DebPackage.py:274
369#, python-format
370msgid "Wrong architecture '%s'"
371msgstr "Nesprávna architektúra '%s'"
372
373#. the deb is older than the installed
374#: ../GDebi/DebPackage.py:280
375msgid "A later version is already installed"
376msgstr "Uş je nainštalovaná novšia verzia"
377
378#: ../GDebi/DebPackage.py:301
379msgid "Failed to satisfy all dependencies (broken cache)"
380msgstr "Nebolo moşné splniť všetky závislosti (poškodená vyrovnávacia pamÀť)"
381
382#: ../GDebi/DebPackage.py:328
383#, python-format
384msgid "Cannot install '%s'"
385msgstr "Nie je moşné naištalovať '%s'"
386
387#: ../GDebi/DebPackage.py:378
388msgid "List of files could not be read, please report this as a bug"
389msgstr ""
390
391#. Translators: it's for missing entries in the deb package,
392#. e.g. a missing "Maintainer" field
393#: ../GDebi/DebPackage.py:387
394#, python-format
395msgid "%s is not available"
396msgstr "%s nie je dostupnÜ"
397
398#: ../GDebi/GDebiCli.py:54
399msgid "Configuration items must be specified with a =<value>\n"
400msgstr ""
401
402#: ../GDebi/GDebiCli.py:60
403#, python-format
404msgid "Couldn't set APT option %s to %s\n"
405msgstr ""
406
407#: ../GDebi/GDebiCli.py:72
408#, python-format
409msgid "Unknown package type '%s', exiting\n"
410msgstr ""
411
412#: ../GDebi/GDebiCli.py:75
413#, fuzzy
414msgid "Failed to open the software package\n"
415msgstr "Nepodarilo sa otvoriť softvérovÜ balík"
416
417#: ../GDebi/GDebiCli.py:76
418#, fuzzy
419msgid ""
420"The package might be corrupted or you are not allowed to open the file. "
421"Check the permissions of the file.\n"
422msgstr ""
423"Balík mÎşe byť poškodenÜ alebo nie ste oprávnenÜ otvoriť súbor s balíkom. "
424"Skontrolujte práva k súboru."
425
426#: ../GDebi/GDebiCli.py:82
427#, fuzzy
428msgid "This package is uninstallable\n"
429msgstr "Tento balík nie je moşné naištalovať"
430
431#: ../GDebi/GDebiCli.py:91 ../GDebi/GDebiKDE.py:144
432msgid "No description is available"
433msgstr "Nie je dostupnÜ şiadny popis"
434
435#: ../GDebi/GDebiCli.py:97
436msgid "The following packages are UNAUTHENTICATED: "
437msgstr "Pri nasledovnÃœch balíkoch NEBOLO MOÅœNÉ OVERIÅ€ PRAVOSÅ€: "
438
439#: ../GDebi/GDebiCli.py:101
440msgid "Requires the REMOVAL of the following packages: "
441msgstr "Vyşaduje ODSTRÁNENIE nasledovÜch balíkov: "
442
443#: ../GDebi/GDebiCli.py:106
444msgid "Requires the installation of the following packages: "
445msgstr "Vyşaduje inštaláciu nasledovÜch balíkov: "
446
447#: ../GDebi/GDebiKDE.py:68 ../GDebi/GDebiKDE.py:193
448#, fuzzy
449msgid "&Install Package"
450msgstr "_Nainštalovať balík"
451
452#: ../GDebi/GDebiKDE.py:92
453#, fuzzy
454msgid "The package file does not exist"
455msgstr "Tento balík nie je moşné naištalovať"
456
457#: ../GDebi/GDebiKDE.py:93
458msgid ""
459"A nonexistent file has been selected for installation. Please select an "
460"existing .deb package file."
461msgstr ""
462
463#. self.textLabel1_3_2.setText(_("Same version is already installed"))
464#: ../GDebi/GDebiKDE.py:161
465#, fuzzy
466msgid "&Reinstall Package"
467msgstr "P_reinštalovať balík"
468
469#: ../GDebi/GDebiKDE.py:196
470#, fuzzy
471msgid "Re&install Package"
472msgstr "P_reinštalovať balík"
473
474#: ../GDebi/GDebiKDE.py:206
475#, fuzzy, python-format
476msgid "To be removed: %s"
477msgstr "<b>Odstráni sa: %s</b>"
478
479#: ../GDebi/GDebiCommon.py:64
480#, fuzzy
481msgid "Broken dependencies"
482msgstr "Inštalujú sa závislosti"
483
484#: ../GDebi/GDebiCommon.py:65
485msgid ""
486"Your system has broken dependencies. This application can not continue until "
487"this is fixed. To fix it run 'sudo synaptic' or 'sudo apt-get install -f' in "
488"a terminal window."
489msgstr ""
490
491#: ../GDebi/GDebiCommon.py:79
492#, python-format
493msgid "Could not open '%s'"
494msgstr "Nebolo moşné otvoriť '%s'"
495
496#: ../GDebi/GDebiCommon.py:80
497msgid ""
498"The package might be corrupted or you are not allowed to open the file. "
499"Check the permissions of the file."
500msgstr ""
501"Balík mÎşe byť poškodenÜ alebo nie ste oprávnenÜ otvoriť súbor s balíkom. "
502"Skontrolujte práva k súboru."
503
504#: ../GDebi/GDebiCommon.py:96
505msgid "Same version is available in a software channel"
506msgstr "Rovnaká verzia je dostupná z internetového zdroja balíkov"
507
508#: ../GDebi/GDebiCommon.py:97
509msgid "You are recommended to install the software from the channel instead."
510msgstr ""
511"Je odporúčané radšej nainštalovať softvér z internetového zdroja balíkov."
512
513#: ../GDebi/GDebiCommon.py:101
514msgid "An older version is available in a software channel"
515msgstr "Staršia verzia je dostupná z internetového zdroja balíkov"
516
517#: ../GDebi/GDebiCommon.py:102
518msgid ""
519"Generally you are recommended to install the version from the software "
520"channel, since it is usually better supported."
521msgstr ""
522"Vo všeobecnosti je odporúčané nainštalovať verziu z internetového zdroja "
523"balíkov, pretoşe zvÀčša bÜva lepšie podporovaná."
524
525#: ../GDebi/GDebiCommon.py:107
526msgid "A later version is available in a software channel"
527msgstr "Novšia verzia je dostupná z internetového zdroja balíkov"
528
529#: ../GDebi/GDebiCommon.py:109
530msgid ""
531"You are strongly advised to install the version from the software channel, "
532"since it is usually better supported."
533msgstr ""
534"Je silne odporúčané nainštalovať verziu z internetového zdroja balíkov, "
535"pretoşe zvÀčša bÜva lepšie podporovaná."
536
537#: ../GDebi/GDebiCommon.py:117
538msgid "All dependencies are satisfied"
539msgstr "Všetky závislosti sú splnené"
540
541#. FIXME: use ngettext here
542#: ../GDebi/GDebiCommon.py:120
543#, python-format
544msgid "Requires the <b>removal</b> of %s packages\n"
545msgstr "Vyşaduje <b>odstránenie</b> %s balíkov\n"
546
547#: ../GDebi/GDebiCommon.py:122
548#, python-format
549msgid "Requires the installation of %s packages"
550msgstr "Vyşaduje inštaláciu %s balíkov"
551
552#: ../GDebi/GDebiCommon.py:130 ../GDebi/GDebiCommon.py:148
553msgid "Only one software management tool is allowed to run at the same time"
554msgstr "Naraz mÎşe byť spustenÜ len jeden program na správu softvéru"
555
556#: ../GDebi/GDebiCommon.py:132 ../GDebi/GDebiCommon.py:150
557msgid ""
558"Please close the other application e.g. 'Update Manager', 'aptitude' or "
559"'Synaptic' first."
560msgstr ""
561"Musíte najprv zavrieť ostatné programy na správu softvéru, ako napr. "
562"'Správcu aktualizácií', 'aptitude' alebo 'Synaptic'."
563
564#: ../GDebi/KDEAptDialogs.py:211
565msgid "Media Change"
566msgstr ""
567
568#~ msgid "Usage: %s [package.deb]"
569#~ msgstr "Pouşitie: %s [balík.deb]"
570
571#~ msgid ""
572#~ "To use the graphical user interface, right-click\n"
573#~ "on a '.deb' software package in the file browser\n"
574#~ "and select: Open with 'GDebi Package Installer'."
575#~ msgstr ""
576#~ "Ak chcete pouşiť grafické pouşívateğské rozhranie,\n"
577#~ "kliknite pravÜm tlačítkom na '.deb' balík a vyberte:\n"
578#~ "Otvoriť s 'Inštalátorom balíov GDebi'."
579
580#~ msgid "_Grant"
581#~ msgstr "Poskytnúť _adminstrátorské práva"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.